Våra filmproduktioner används för att kommunicera varumärke, men även i undervisande syfte att instruera, för att informera, och för att inspirera. Våra kunder har insett värdet i och fördelen med att förmedla sitt budskap med rörlig bild.

Från idé till färdig digital film
JPV Media producerar filmer till företag, byråer och privatpersoner. Vi tar ansvar för hela processen från idé och manus, inspelning, filmredigering, efterbearbetning till distribution.

Vi har ingen geografisk begränsning i var filmredigering, film- och fotouppdragen kan genomföras. Vår verksamhet fokuserar primärt på Stockholm och intilligande orter och län. Huvudverksamheten finns i Stockholm Norrort och Sollentuna, Täby, Solna, Vallentuna, Österåker och Åkersberga.

Vi arbetar även som underleverantör till andra medieföretag i olika delar av processen för filmskapande.

JPV Media Meny