Geografi:
Vi har ingen geografisk begränsning i var filmredigering, film- och fotouppdragen kan genomföras. Vår verksamhet fokuserar primärt på Stockholm och intilligande orter och län. Huvudverksamheten finns i Stockholm Norrort med Sollentuna, Danderyd, Täby, Solna, Vallentuna, Österåker och Åkersberga är närliggande områden för vår verksamhet.

Tillgång till båt gör också att filmuppdrag kan genomföras i Stockholms Skärgård och dess öar och skär.

SNI-bransch:
59110 Produktionsbolag för film, video och TV-program
59120 Bolag för efterproduktion av film-, video- och TV-program
59130 Distributionsbolag för film-, video- och TV-program
73111 Reklambyråer